Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Praca z rodziną

Pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;
 2. terapii i mediacji;
 3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;
 4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;
 5. organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy.

Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny, a jeżeli
z analizy wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.

Po otrzymaniu wniosku o przydzielenie asystenta, kierownik ośrodka pomocy społecznej:

 1. przydziela rodzinie asystenta rodziny albo
 2. występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną,
  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo
 3. występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną
  o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.

W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy, pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad środowiskowy, a następnie kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi asystenta rodziny.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Janina Komorowska

Data wytworzenia:
09 cze 2022

Osoba dodająca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data publikacji:
09 cze 2022, godz. 09:52

Osoba aktualizująca informacje

Anna Bożena Kosakowska

Data aktualizacji:
09 cze 2022, godz. 09:52